Klachtenregeling

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u dan aan om uw klacht eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [email protected].

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd nadat u de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij De Napolitaan.

Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Wij verwachten wel van u dat u ons in ieder geval 4 weken de tijd geeft om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.